Mati Miil: “Elva keskküttesusteem tuleks laiendada ka eramajadesse.”

Elva vallavolikogu liikme Mati Miili (Isamaa) sõnul on seni vaid Elva kortermaju kütva keskküttesüsteemi laiendamine ka eramajadesse lähitulevikus vältimatu, sest see on kõige mugavam, odavam ja keskkonnasäästlikum viis toad soojaks saada.
Vallale kuuluval Elva Soojus OÜl on Elva linnas kaks kaasajastatud katlamaja, mis töötavad hakkepuidul ja millega köetakse Elva kortermaju. Eramajadesse soojatrassid ei jõua ning iga eramaja omanik peab kodu soojaks saama omal käel: puidu, pelletite või maakütte abil. Miili sõnul annaks keskküttesüsteemi laiendada ka eramurajoonidesse ning sellest võidaksid kõik elanikud.

Mis seis keskküttega praegu Elvas on?
Kortermajad on ühendatud kaugküttesüsteemi, kuid eramajade omanikud peavad täna ise hakkama saama. Igaühel on oma süsteem, kuid ega see mõistlik ei ole. Meil on ju olemas kaks korralikku katlamaja, mis võiksid anda sooja rohkematele tarbijatele kui seni. Kodu kütmine puude, pelletite või õhksoojuspumbaga on kulukas. Elektrihind on juba kallimaks läinud ning lähiaastatel on ees ootamas selle veelgi suurem hinnatõus, mis muudab õhksoojuspumbaga kütmise aina kallimaks. Puude ja pelletitega kütmine on aga ebamugav ja töömahukas.

Mida tuleks küttesüsteemiga seoses muuta?
Ma näen suurt arenguvõimalust just keskküttesüsteemi laiendamisel Elvas. Tuleb investeerida soojatrassidesse ning viia keskküte ka eramajadeni. Tegemist on ju tiheasutustusaladega ning kindlasti tasuksid investeeringud soojatrassidesse ära. Seda enam, et mida rohkem on soojatarbijaid, seda soodsamaks see tarbijatele muutuks. Eramajade omanikud on väga huvitatud süsteemiga liitumises, sest see vabastaks neid talvisest ahjukütmiseorjusest ning oleks rahakotisõbralikum. Paljudesse majadesse on pandud õhksoojuspumbad, kuid nendega kütmine muutub järjest kallimaks.

Kas ka Elva linnaõhk muutuks paremaks, kui suurem hulk kodusid oleks ühendatud kaugküttesüsteemi?Jah, muutuks küll! Arbimäe inimesed on kindlasti vaiksetel talvepäevadel tundnud, kuidas õhk on üsna saastatud, sest kõik kütavad ahjusid. Elva linn on ju oma põhimõtetelt roheline, meil on palju loodust ja puudub saastav suurtööstus. Küttesüsteemi muutes saaksime linnaõhu veel paremaks. Võib arvata, et mis see ahjukütmine siis ära ei ole, kuid tegelikult on mõju linnaõhule küllalt suur.
Toon näiteks Rootsi Södertälje linna, kus 1980ndatel kõik elanikud kütsid oma eramuid puudega ning asi läks nii halvaks, et keskkonnaaktivist hakkasid õhusaaste probleemile tähelepanu juhtima. Linna juhtkond võttis vastu otsuse, et luuakse linnale kuuluv kütte-ettevõte ning keskküttesüsteem ja majadel on lausa kohustus sellega liituda.
Tulemus oli see, et linnaõhk sai puhtamaks ning elanikele jäi rohkem raha kätte, sest keskküte on palju odavam kui mistahes muu kütteviis. Kindlasti näeksime samasugust mõju ka Elva linnas. Just praegu on õige aeg hakata keskkütteteemaga tõsiselt tegelema ja selle arendamine investeeringuplaani võtta.
Nii saaksime ära kasutada ka Euroopa Liidu rohetoetusi. Keskküttesüsteemi tuleks liita terve linn, mis tähendab, et teatud kohtadesse tuleb ehitada uus soojatrasside võrk ning uuendada ka olemasolevaid katlamaju. Tegemist on suure investeeringuga, kuid ainult tänu sellele saaksime hoida soojahinna elanikele soodsal tasemel – mitte enam kui 45 eurot megavati kohta.

Kuuldavasti valitseb Elva kortermajades kummaline seis, et soe tuleb küll torusid mööda, kuid sooja vett teeb iga korter endale isikliku soojaveeboileriga. Kas seda olukorda annaks ka kuidagi lahendada?Kindlasti! See on tegelikult väga rumal ja ressursse raiskav olukord. Majadesse oleks vaja panna soojusvahetid, mis hakkaks soojendama külma vett nii, et seda ei peaks enam soojendama kallilt elektriga. Iga pere elektriarved väheneksid tuntavalt, sest kaugküttega sooja vee tootmine on vähemalt kaks korda odavam, kui igaühel oma boilerit töös hoida.

Sina oled see, kes lõpuks otsustab, kas asjad muutuvad paremuse poole!

Selleks, et Elva vald areneks ja muutuks elukeskkonnana järjest paremaks, saad sa teha kahte asja:
1) osale kohalike volikogude valimisel 17. oktoobril (või e- või eelhääletusel) ja hääleta Sulle sümpaatse Isamaa Elva kandidaadi poolt
2) jaga oma arvamust, seisukohti ja ettepanekuid Isamaa Elva valla meeskonnaga