Jaeger: Eetika on tähtsam kui JOKK

Terav arutelu Elva vallavolikogu liikmete sõltumatuse üle vajab “jääkeldrit”, kuid on ka võimalus muuta meie vald eetiliseks majakaks kogu Eestis, leiab Juhani Jaeger (Isamaa esinumber ja vallavanema kandidaat).

Olen seni kõrvalt jälginud Mati Miili algatatud diskussiooni volikogu liikmete sõltuvussuhetest Elva vallas. Jään ka edaspidi detailide osas kõrvalseisjaks, viies arutelu üldisemale tasandile, kus märksõnadeks on eetika ja väärikus.

Rohkem väärikust, võimumehed (-naised)!

Väärikus käib valitseja staatusega lahutamatult kaasas. Kui valitseja usub, et toimib õigesti, siis peaks ta võtma kriitika vastu rahu ja enesekindlusega. Selle asemel käib täna kollektiivne sõnasõda Mati Miili vastu, kes on järjepidevalt juhtinud tähelepanu sõltuvussuhetele mitmete volikogu liikmete ja Elva valla vahel.
Valimisliit Sinu Elva vald esindab valla võimuladvikut. Kolm esinumbrit kuuluvad tänasesse koalitsiooni – kaks läbi Sotsiaaldemokraatliku ja üks läbi Reformierakonna. Vallavõimuga on ametikoha kaudu seotud koguni üle 40 % valimisnimekirjas kandideerijatest (https://elvaelu.ee/2021/09/14/valimisnimekirjade-demograafiline-analuus/).

Küsimus on eetilisuses, mitte JOKKis

Sinu Elva vald on niisiis võimuerakond (valimisliit) ning see positsioon eeldab ka valitsejale omast väärikust. Paaniline reaktsioon ja kollektiivne ringkaitse Facebookis on sellest paraku kaugel. Pigem jääb mulje, et Sinu Elva valla juhtfiguurid tajuvad sisimas Miili tõstatatud probleemküsimuse tõsidust, häid vastuseid aga anda ei ole.

Abivallavanem Marika Saar kirjutab, et kõik, millele Miil viitab, on seaduslik ja lubatud. Küsimus ei ole aga seaduslikkuses vaid eetilisuses. Küsimus on selles, kas kirjeldatud olukorras – vallavolikogu liige saab vallalt teenustasu – on ta vallavalitsusest sõltumatu või siiski mitte päris. Kas temast on eetiline istuda korraga nii ostja (vald) kui ka müüja (tema ise) toolil?

Rahu, pikka meelt ja väärikust neile küsimustele vastuste otsimisel tuleb soovida kõigile asjaosalistele.

Elva vald kui eetiline majakas kogu Eestile

Miili välja toodud probleem ei ole Elva vallale ainuomane, vaid seda esineb kõikjal üle Eesti. Meie siin oleme Elva inimesed ja räägime neist teemadest oma valla kontekstis. Teema vajab aga laiemat ühiskondlikku arutelu ja minu arvates ka seadusemuudatust, mis ütleb selgesõnaliselt, et vallale teenust osutav ettevõtja peab loobuma volikogu liikme staatusest.

Avalike ametikohtade depolitiseerimise on Isamaa seadnud eelolevatel valimistel Elva vallas üheks keskseks teemaks. Sama eesmärgi on seadnud ka kodanikuühendus Ühiselt Edasi, kelle juhtfiguurid kandideerivad Isamaa ridades.https://elvauudised.ee/toomas-laatsit-ja-madis-ess-kirjutasid-mottekaaslastega-poolesaja-punktise-programmi-elva-arenguks/

Teemale targalt lähenedes on Elva vallal võimalus saada eetilise juhtimiskultuuri teenäitajaks riigis tervikuna. Leian, et nii meie vald kui ka Eesti ühiskond on küps, hindamaks asju eetika aspektist.