Isamaa kandidaadid Elva vallas:

Vahur Jaakma (nr 216)

Milline (rohkem või vähem tuntud) tsitaat või tõdemus iseloomustab Sinu ellusuhtumist kõige paremini?
Ära valeta! Kui valetad, siis peab kogu aeg arvet pidama ja lõpuks läheb kõik sassi ja kui mingi asi tundub liiga keeruline, siis lahuta see algosadeks ja kõik saab palju selgemaks.

Mis on 3 kõige olulisemat teemat, mida Sina Elva vallas kohe lahendama asuksid?
1) Inimeste ärakuulamine asumites, külades, huvirühmades ja sõpruskondades ning ideede, ettepanekute ja probleemide kaardistamine (mitte segamini ajada praeguse avatud ja kaasava valitsemisstiiliga!).
2) Vallale tuleviku ja kestlikkuse loomine läbi uute elu- ja töökohtade loomise toetamise.
3) Keemistemperatuurini tõusnud ujula-veekeskuse ootus tuleb maha jahutada ujula-veekeskuse tegeliku rajamisega.

Mida pead oma seniseks suurimaks saavutuseks? Mille tehtu üle oled tõeliselt uhke?
1. Pere, lapsed, lapselapsed.
2. Oli periood, kui Puhja kandi kinnisvara müügikuulutustes sisaldus olulise argumendina lause „…ja vald hoiab nii suvel kui ka talvel teed korras.“

Millised on täna kas Eestis või maailmas 3 kõige olulisemat küsimust, mis lahendust vajaksid?
1. On suur oht, et rohepööre (mis on möödapääsmatu!) võib kohati moonduda rohehulluseks või rohepesuks. Tegelikult on see juba juhtunud. Näiteks CO2 kvoodikaubandus, mille kaudu saime „tasuta“ elektriautosid omavalitsustele ja mida nüüd kodanikena ja ettevõtjatena kasvava elektrienergia hinna kaudu tagasi maksame. See on alles algus.
2. Kriitiline mass ühiskonnast on võõrandunud riigist ja valitsejatest, nad on kaotanud uhkustunde oma riigi, linna, valla ja juhtide üle. See on suur arengupidur ja sisejulgeoleku risk.

Margus Ivask (nr 222)

Milline (rohkem või vähem tuntud) tsitaat või tõdemus iseloomustab Sinu ellusuhtumist kõige paremini?
Olen alati olnud vaimustund Albert Einsteini geniaalsusest ja väljaütlemistest. Eriliseks lemmikuks on aga tema ütlemine inimese kujutlusvõime ja teadmiste kohta “Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised”. See on nii õige! See mõttetera on julgustanud ka mind suuresti mõtlema, unistama ja oma unistusi elluviima.

Mis on 3 kõige olulisemat teemat, mida Sina Elva vallas kohe lahendama asuksid?
1. Elva valla pikaajalisema arengukava ja visiooni väljatöötamine.
2. Elva valla spordirajatiste ja taristu arendamine ja väljaehitamine.
3. Valla lähituleviku suurimate projektide ettevõtmine ja elluviimine: ujula ja jalgpallihalli ehitamine ning staadioni rekonstrueerimine. Lisaks ka multifunktsionaalse lauluväljaku ehitamine ning Puiestee tn koolimaja rekonstrueerimine ja juurdeehitus.
4. Verevi järve korrashoid.

Mida pead oma seniseks suurimaks saavutuseks? Mille tehtu üle oled tõeliselt uhke?

Senisteks suurimateks saavutusteks pean oma kahe tubli lapse kasvatamist, olen ka kahekordne vanaisa ja selle üle väga uhke.
Ühe asutajaliikme ja eestvedajana olen koos jalgpallikogukonnaga kinkinud piirkonnale armastatud jalgpalliklubi FC Elva, mis nüüdseks on Elva linnas ja vallakeskustes tegutsenud juba üle 20 aasta.

Millised on täna kas Eestis või maailmas 3 kõige olulisemat küsimust, mis lahendust vajaksid
?

Aktiivse ja tegusa kaiseliitlasena läheb mulle väga korda Eesti julgeolek ja kõik sellega seonduv. Väikese riigina peame olema suutelised oma vabadust ja väärtusi kaitsma. Vajadusel ka relvaga. Peame riigina lähiajal kindlasti tõstma kaitsekulutusi ja tugevdama koostööd liitlastega.

Ülle Särg (nr 231)

Minu südameasjaks on Peedu kooli ja kogukonna areng. Siin elatud pea 40 aastast. Enamus aega olen seotud nii kohaliku kui ka laiemalt hariduseluga kas otse või oma laste kaudu. Praegu töötan psühholoogina Rõngu keskkoolis ja Peedu koolis, kus kannan kooli vanaema austavat tiitlit.
Pea sama kaua olen vabatahtlikuna osalenud mitme MTÜ juhatuse liikmena kogukonnategevustes. Soovin, et lapsed saaksid õppida väikestes kodulähedastes koolides, mis toetavad õpihuvi ja tervislikke eluviise ning hoiavad koolirõõmu. Pooldan sportimis- ja huvitegevusteks tasakaalustatud võimaluste loomist valla eri piirkondades, väärtustan kultuuripärandi hoidmist.

Milline (rohkem või vähem tuntud) tsitaat või tõdemus iseloomustab Sinu ellusuhtumist kõige paremini?
Unistused võivad täituda ja teadmistest ja oskustest pole kasu, kui neid ei kasuta.

Mis on 3 kõige olulisemat teemat, mida Sina Elva vallas kohe lahendama asuksid?
1. Algklassilastel peab olema võimalus saada head haridust kodulähedases koolis, et lapsed oleksid terved, väärtustaksid kohalikku kultuuri ja looduskeskkonda. Isamaa-armastus algab kodust ja koduümbrusest.
2. Oluline on tagada külade ja piirkondade tasakaalustatud areng ning võimalus kaasa rääkida neid puudutavate otsuste langetamisel ning oluline on toetada kohalikke algatusi.
3. Hoida ja kaitsta tuleb looduskeskkonda ja kultuuripärandit, sest kaotatut enam tagasi ei saa.

Mida pead oma seniseks suurimaks saavutuseks? Mille tehtu üle oled tõeliselt uhke?

1. 6 elus hästi hakkama saavat last ja 11 lapselast.
2. Kooli asutamine ja õnnestunud kogukonnaprojektid.
3. Lisaks psühholoogiharidusele magistrikraad koolikorralduse alal.

Millised on täna kas Eestis või maailmas 3 kõige olulisemat küsimust, mis lahendust vajaksid
?

1. Üksteisest hooliva ja lugupidava suhtlemiskultuuri arendamine.
2. Keskkonnahoid igal tasandil.
3. Demograafiline areng.

Rein Graf (nr 254)

Olen sünnist saadik elanud Peedul. Koolis käisin Nõos ja ülikoolis Tartus. Taasiseseisvumise algul olin linnapeade Kalle Sepa ja Väino Uibo linnavalitsuse liige ning töötasin seejärel 8 aastat Elvexi (Sekurit Saint-Gobain) kvaliteedijuhina.
Isamaalisi väärtusi tuleb hoida au sees. Seepärast astusin sellel suvel ka oma elu esimesse erakonda – Isamaasse. Me peame tegema kõik selleks, et Elva linnas ja valla külades oleks hea elada nii meil kui meie lastelastel.

Milline (rohkem või vähem tuntud) tsitaat või tõdemus iseloomustab Sinu ellusuhtumist kõige paremini?
Mida kaugemale tagasi vaatad, seda kaugemale võib ette näha.” Winston Churchill

Mis on 3 kõige olulisemat teemat, mida Sina Elva vallas kohe lahendama asuksid?
Isamaa valimisprogrammis on kõik teemad olulised. Ka kogukonna tegemistes peame meeles pidama Põhiseaduse preambuli mõtet: seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade.

Mida pead oma seniseks suurimaks saavutuseks? Mille tehtu üle oled tõeliselt uhke?

Kuni lastelaste sünnini olin uhke oma poegade üle, nüüdseks on ring laienenud.
Kodukandiga seotud saavutustest pean oluliseks osalemist Elva kaitseliidu taastamisel ja tööd Tartu Lennukolledži esimese arendusdirektorina.

Millised on täna kas Eestis või maailmas 3 kõige olulisemat küsimust, mis lahendust vajaksid
?

Globaalsete probleemide põhjuseks pean majanduskasvu pimedat kummardamist.
Eestis tuleb kindlustada riigipiiri, hoida kontrolli all migratsioon ning arendada maapiirkondi.

Ain Pedak (nr 257)

Milline (rohkem või vähem tuntud) tsitaat või tõdemus iseloomustab Sinu ellusuhtumist kõige paremini?
Iga takistus või äpardus on lihtsalt käsk edasi liikuda.

Mis on 3 kõige olulisemat teemat, mida Sina Elva vallas kohe lahendama asuksid?
1. Kõnniteede seisukorra parandamine ja uute rajamine.
2. Parkmetsad korda.
3. Kultuuri ja meelelahutusürituste mitmekesisuse tagamine.
Ja pean oluliseks, et planeeringute juures arvestataks piirkondlike erisustega.

Mida pead oma seniseks suurimaks saavutuseks? Mille tehtu üle oled tõeliselt uhke?

Olen uhke Eva Kampsi meeskonna liikmena tehtu üle, mil 2.7 aastaga tegime väga palju. Olulisim (aga mitte kogu loetelu):
1. Elva linna sauna ehitamine
2. Kesk tn. projekt sai kinnitatud ja finantseeritud
3. Kultuurimaja kapitaalremont
4. Tondilossi lammutamine
5. Spordihoone projekti valmiskirjutamine (koos ujulaga) Margus Ivaski eestvedamisel

Millised on täna kas Eestis või maailmas 3 kõige olulisemat küsimust, mis lahendust vajaksid
?

Eestis noorte perede toimetulek vajab kiiret tegelemist.
Lisaks on poliittoiduahel kujunenud poliitilise elu loomulikuks osaks ja see on probleem. Sageli palgatakse poliitilistele ametikohtadele spetsialistide asemel oma tuttavaid ja erakonnakaaslasi, kes ei tee oma tööd hingega ja kardavad oma kohta kaotada. See toimub nii kohalikul tasemel kui üle riigi, kuid see ei tohiks nii olla.
Poliitiku töö on nagu iga teine töö, mis eeldab arukust, mõtlemisvõimet, vastutuse võtmist ja hingega tegemist.