Juhani Jaeger: Vähem poliitikat, rohkem sisu!

Elva vallal on poliitilisi abivallavanemaid 3, lisaks 1 poliitiline arendusjuht. Vallas elab alla 15’000 inimese. Nii väikeses omavalitsuses puudub sisuline vajadus nii suure hulga poliitiliste juhtide järele. Piisab vallavanemast ja ühest abivallavanemast, leiab Juhani Jaeger.

Vallavalitsus väidab, et vallal ei ole investeerimiseks raha. Samuti väidetakse, et laenuvõimekus puudub, sest püsikulud on liiga kõrged. Selleks, et vald saaks võtta investeerimislaenu näiteks 1 000 000 eurot, tuleb vähendada püsikulusid 150 000 euro võrra aastas. Nii tõdeb vallavalitsus. 150 000 – 200 000 eurot läheb täna Elva vallale maksma 3 abivallavanema ametikoha ülalpidamine (palk, maksud, kontor, autokompensatsioon). Poliitiliste ametikohtade suur hulk ei ole Elva suuruses vallas mõistlik ega vajalik nii sisulistel kui ka rahalistel kaalutlustel.

Poliitilisi ametikohti saab vähendada

Elva vald on üks väheseid Eesti omavalitsusi, mis omab potentsiaali kasvada. Uued elanikud tähendavad maksutulu ja see omakorda tähendab uusi investeeringuid, hüvesid ja heaolu. Vallavanema roll on olla visionäär. Tal peab olema pikaajaline vaade, kuidas parandada elukeskkonda tänastele ja olla elukohana ligitõmbav uutele vallaelanikele. Vallavanem loob ja viib ellu strateegiaid, kuidas parimal viisil rakendada seda, mis meil on. Just Elva valla potentsiaalide parimaks ärakasutamiseks peab vallavanem olema natuke hull tüüp – uskuma seal, kus teised ei usu, märkama võimalusi seal, kus teised ei märka ja minema edasi seal, kus teised jäävad paigale.

Vallavanema roll on selgelt poliitiline. Valimisdebatt on visionääride väekatsumine, mille põhjal vallaelanikud langetavad oma eelistuse. Loomulikult on poliitiline ka volikogu esimehe roll, sest õigupoolest valivad vallakodanikud ju volikogu liikmed, volikogu omakorda valib esimehe ja vallavanema.

Elvasuuruses vallas piisab poliitilise vallavanema meeskonda ühest poliitilisest abivallavanemast. Valimistel välja käidud ja koalitsioonis kokku lepitud visiooni elluviimiseks on sellest küllalt: vallavanem on visionäär ja strateeg ning abivallavanem tema tugijõud praktilises vallajuhtimises. Vallavanema ja abivallavanema tandemile allub ametnike meeskond: osakondade ja asutuste juhid ning spetsialistid.

1 + 1 + 1

Praegu on Elva vallal lausa 6 poliitilist juhti: volikogu esimees, vallavanem, 3 poliitilist abivallavanemat ja poliitiline arendusjuht. Valla praktilise majandamisega seotud ametikohtade täitmine poliitiliselt ei ole mingilgi viisil põhjendatud. Räägin põhimõttest ega osunda siinkohal ühegi konkreetse vallavalitsuse liikme isiklikele kompetentsidele. Põhimõtte illustreerimiseks osundan näitena hoopis iseendale. Kujutame ette hüpoteetilist olukorda, et Elvat asub valitsema koalitsioon, milles avaneks mulle võimalus olla sotsiaalvaldkonna abivallavanem. Ma ei ole selle valdkonnaga kuidagi kokku puutunud, minu teemad on kultuur, eestlus, väärtusruum, ühiskonnaelu küsimused. Sellegi poolest saaksin poliitilistel põhjustel ametisse sotsiaalvaldkonna juhina? See ei oleks normaalne! 

Selline ebanormaalsus on paraku Elva vallas saanud igapäevaseks. Kas me ei usalda oma valdkonnajuhte-spetsialiste, et paneme poliitilise vallavanema ja osakonnajuhatajate vahele ametisse veel ka trobikonna poliitilisi vallavalitsuse liikmeid? Elva vallas elab alla 15’000 inimese. Nii väikeses omavalitsuses ei ole tarvis sellist hulka poliitilisi juhte. Praktikud on ametnike näol vallas olemas sõltumata valimistest.

Muutuseks on vaja julgust

Omaette teema on planeerimisvaldkond. Üldplaneering ja arengukava, aga ka madalama taseme planeerimisdokumendid peaksid sündima suuremal määral vallavolikogu – kodanike esinduskogu  – kontrolli ja juhtimise all. Tõttöelda peaks volikogu olema planeerimisvaldkonna eestvedaja, mitte formaalne kinnitaja (kummitempel). See tähendab ka volikogu esimehe ameti ümbermõtestamist. Koosoleku juhataja rollist peaks saama planeerimis- ja arenguvaldkonna poliitilise eestvedaja roll.

Kokkuvõttes piisaks vallale 3 poliitilisest juhist: volikogu esimees, vallavanem ja abivallavanem. Julgust harjumuspärast töökorraldust muuta Reformierakonna ja valimisliidu Sinu Elva Vald koalitsioonil paraku napib. Julgust ja tahet. Seda on näidanud istuva vallavalitsuse 10 ametis oldud kuud. Olemuslikke muudatusi valla majandamises ei ole tehtud. Palju auru kulub vile peale, aga vallakodanikest on võim jätkuvalt kaugel. Opositsiooni ettepanekud hääletatakse maha. Tehakse “suurt poliitikat” oma väikesel (väiklasel) moel.

Samas on hädasti vaja just julgust ja tahet, et väike Elva vald võiks olla sisult suur. Isamaa toetab Elva valla ambitsioonikat arenemist ja heaperemehelikku majandamist. Seisame valla huvide eest sõltumata sellest, et oleme hetkel volikogus opositsioonis. Sest Elva vald vajab sisu rohkem kui poliitikat.

Juhani Jaeger, vallavolikogu Isamaa fraktsiooni liige