Toomas Laatsit: kuhjaga ideid ja kriitilist meelt uude volikogusse

Välikampaania käigus on inimestelt kuulda, et nad ei tea keda valida. See on tüüpiline olukord enne valimisi. Väljas rahvaga suheldes on näha palju vastu naeratavaid nägusid, on mornimaid ja on ka neid, kes käega rehmavad ja lubavad valmimistele mitte minna.
Ka see on valik! Kuigi halvem valik, sest niiviisi toimides ei kasutata ära võimalust anda läbi oma hääle vallavolikogu isikkoosseis ja sellevõrra võimendub nende teiste kodanike hääl, kes valimistel osalevad.

Kuidas keegi üldse valituks osutub?

Välikampaaniast ilmneb, et täpselt ei teata, kuidas keegi valituks üldse osutub. Valituks osutumise valem on küllaltki keerukas, aga lühidalt: kohaliku omavalitsuse valimisel osutuvad valituks need kandidaadid mingis valimisnimekirjas (kokku on neid seekord Elva vallas viis), kes koguvad enim personaalseid hääli – positsioon nimekirjas pole tegelikult tähtis (Riigikogu valimistel on see – vastupidi – määrav).
Valituks osutumist mõjutab ka nimekirja kogutud summaarne häälte koguarv (ehk usalduse maht) ja valimisaktiivsus (valimistest üldiselt osavõtnud hääletajate summa). Kogu lugu!

Ootused tegusale Elva Vallavolikogule

Valimistest valijana osavõttu võiks vaadata ka kui maksimeerimise ülesande lahendamist! Ma lähen ja valin volinikukandidaadi, kes kõige paremini võiks mind esindada, kes on aktiivne ja tegus! Seda mitte ainult valimiskampaania ajal, vaid ka muul ajal oma igapäevases töös kui ka panuses kohalikku elu edendamisse!

Tegusasse Elva Vallavolikokku pole vaja volinikke, kel puudub oma arvamus, i d e e d , elementaarne kriitikameel ja soov omi seisukohti rahvale, volikogule ja vallavalitsusele väljendada.

Demokraatiale on hea, kui volinikud vahelduvad ja et nad oleksid oma otsustes võimalikult s õ l t u m a t u d . Volikogudes ei pea olema ühed ja samad inimesed. Uus energia ja ideed probleemide lahendamiseks on need, mis elus p o s i t i i v s e i d m u u t u s i toovad ja suurema tõenäosusega arengu kiiremale käigule viivad! Sõltumatud volinikud tagavad kvaliteetsemad ja enim rahva huvidest lähtuvad volikogu otsused. Volinik peab sõltuma ainult oma valijatest!

Minu eesmärgid tulevases Elva Vallavolikogus

Elva linna ja valla intensiivseks arendamiseks panime kirja koos visioonikate elvalastega pika nimekirja ideedest ja ettepanekutest, mis on vaja järgneva nelja aastaga meie vallas ära teha eraettevõtjate, spordiorganisatsioonide ja valla poolt! See nimekiri on leitav siit.

Liitusime selle suve lõpus Madis Essi, Fred Koppeli ja teistega I s a ma a erakonna valimisnimekirjaga Elva vallas, et saavutada nende visioonide ja eesmärkide laialdane realiseerimine! Isamaaga liitumine oli sobiv, kuna valdav enamus nende eesmäriidest klappis meie omadega:

– Verevi vajab jätkuvalt kaitsmist halbade otsuste eest!
-Tänase Elva Vallavalitsuse poolt jõuga kehtestatud Verevi ranna detailplaneering on vaja uue volikogu poolt tühistada!
-Elva ujula peab ehitatama Elva Spordihoone juurde!

Sina oled see, kes lõpuks otsustab!

Kui oled nende punktidega päri, vali kohalikel valimistel Toomas Laatsit.

NB!

Valimisnädal algab juba esmaspäeval, 11. oktoobril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt. Elektroonilise hääle andmiseks mine siia.

Kes on Toomas Laatsit?

  • elvalane
  • diplomeeritud mehaanikainsener tootearenduse erialal
  • Elva linna piirkonnakogu esimees
  • MTÜ Elva Elama ja Lahzit OÜ juhatuse liige
  • Isamaa kandidaat Elva linnas Elva Vallavolikogusse