Mati Miil Elva vallavolinike oma miljonist

Elva vallavolikogu koalitsioonisaadikud ei pruugi olla oma otsustes vallavalitsusest sõltumatud, sest nende firmad saavad erinevatel alustel vallavalitsuselt rahalist tulu. Tehingute maht on 4 aasta jooksul kokku miljon eurot, kirjutab Elva vallavolikogu opositsioonisaadik Mati Miil (Isamaa Elva vald).

Elva valla rahvas kogub miljonit spordikilomeetrit, kuid samal ajal on vallavolikogu liikmetel oma miljon juba kokku kogutud. Seda aga eurodes, mitte kilomeetrites, sest volikogus istuvad inimesed, kes volikogu liikmetena on nii teenuse tellijad ja ettevõtjatena selle sama teenuse osutajad. Või nii volikogu liikmed ja samal ajal mõne valla allasutuse palgasaajad.

Selline korraga kahel toolil istumine on seaduse järgi küll JOKK, aga eetilises mõttes täiesti lubamatu, sest paratamatult jääb alati õhku küsimus, kas inimene otsustab volikogus nii, nagu on parim vallale ja selle elanikele, või mõjutab teda hirm isikliku sissetuleku ja/või töökoha pärast. Vaatame lähemalt mõningaid näiteid Elva vallavolinikest. 

Haiglajuhi rahalised seosed

Volikogu aseesimees Peeter Laasik on SA Elva Haigla juht, kes on ühtlasi äriregistris märgitud ka selle asutuse tegelikuks kasusaajaks. Elva haiglale rajatava juurdeehituse tellija on Tartumaa Tervisekeskus OÜ, mis on loodud SA Elva Haigla allasutusena ja mille ainus juhatuse liige on samuti Laasik.

Rajatava tervisekeskuse maksumuseks on ligi 1,4 miljonit eurot, millest  250 000 eurot tuleb koalitsioonilepingu järgi Elva vallalt. Vald ise ei oma sihtasutuses Elva Haigla mingisugust osalust. Tekib õigustatud küsimus, kas Peeter Laasik volikoguliikmena on oma otsustes vaba? 

Mitmekülgsed ehitusettevõtjad volikogus

Volikogu liige Priit Värv on Elva vallas tegus ehitusettevõtja. Tema ettevõte CT Grupp OÜ on vallavalitsuse püsipartner igasugustel ehitustöödel, alates varuvõtmete tegemisest ja vihmaveerennide puhastusest kuni tänavakivide paigalduse ja katusetöödeni. Enamik neid töid on üksikuna võttes nii väikesed, et hankeid korraldama ei pea ehk jäävad alla 30 000 euro. 

Hetkel on Värvi ettevõttel käsil Puhja seltsimaja rekonstrueerimine. See ei ole läinud libedalt. Riigihanke võitis Värv küll sujuvalt, lubades seltsimaja korda teha 158 000 euro eest, mis oli konkurentidest soodsam.

Riigihanke menetluses tundis selle korraldaja huvi, miks maksab Värv oma töötajatele palka tunduvalt vähem kui ehitussektori keskmine (teatmik.ee andmetel isegi alla miinimumpalga). Asi õnnestus tol hetkel ära klaarida selgitusega, et ehitajateks on kohalikud mehed, kel pole kaugelt sõita ja seepärast saab nende palk olla turu keskmisest väiksem. On omaette küsimus, kas sõidukulude ärajäämine õigustab alla miinimumpalga maksmist inimese poolt, kes on ühes oma rollis ka vallavolikoguliige, aga tuleme tööde teostamise juurde tagasi.

Töö käigus selgus, et madalatele palkadele vaatamata ei tule selle summa eest seltsimaja renoveerimine pakutud hinnaga kuidagi välja. Üllatuslikult ilmnes, et on vaja teha 10 000 eurot eest mitmesuguseid lisatöid, millega hankepakkumises arvestatud ei oldud ja mille vald siis ka ettevõttele maksis.

Kokku on volikogu liige Värvi ettevõte alates 2018. aastast teinud Elva vallavalitsusele erinevaid töid ca 350 000 euro eest. 

Volikogu liige Silver Laks on spetsialist torutööde alal. Tema ettevõte SL Teenused OÜ on samuti Elva vallavalitsusega heades rahalistes suhetes. Ainuüksi 2019 aasta jooksul tegi SL Teenused vallavalitsusele teenuseid (nt lumetõrjet) 53 000 euro eest. Teenuste ostmine Elva vallalt moodustab vallavolikogu liikme ettevõtte käibest ca kolmandiku. Ettevõtjale oleks päris kehv, kui nii suur osa käibest ära kukuks. Kui vaba on Laks oma otsustes, tekib õigustatud küsimus.

Omaette kolmiku moodustavad volikogus inimesed, kes töötavad valla allasutustes ehk kes palka saavad sisuliselt vallavalitsuselt. Jah, Koguta kooli juht Liina Tamm, Puhja lasteaia juhataja Leelo Suidt ja Rõngu rahvamaja juht Mari-Liis Vanaisak on kõik aktiivsed ja lugupeetud vallaelanikud. Volikogu liikme toolil istudes pole nad siiski oma otsustes vabad. On selgemast selge, et hääletamine volikogus vallavalitsuse soovide vastu võib tekitada hirmu jääda ilma oma igapäevasest leivast valla allasutuses.

Vallajuhtimine peab olema aus ja otsused läbipaistvad

Eetilisest aspektist lähtudes ei tohiks vallavolikogu liige olla samaaegselt vallale teenuste osutaja. Ka on vallaelanikel õigus teada volikogu liikme ja vallavalitsuse rahalisi suhteid. Andmed on praegugi justkui avalikud, kuid neid tuleb osata otsida ja õigesti küsida. Leian, et nimetatud andmed tuleb teha valla kodulehel kõgile lihtsalt leitavaks, et välistada volinike mõjutamine otsuste tegemisel.

Ohu märke näitab ilmekalt Verevi järve ja rannaala detailplaneeringu hääletustulemus, mille täideviimisel ehitatakse Verevi ranna liivaosa sisuliselt täis vaatamata kohalike tugevalte vastuseisule.
Mäletatavasti surus Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna koalitsioon häältega 14:13 läbi kaldapealsele mahukat ehitist võimaldava planeeringu. Seda hoolimata asjaolust, et kogukonnaliikmete omaalgatusliku küsitluse põhjal toetas ehitist vaid 15 inimest, kuid vastu oli üle 950.

Väidan, et hääletustulemus oleks kardinaalselt teine, kui volikogu liikmed x, y, z jt ei oleks hääletades pidanud kartma, et astudes vastu vallavalitsuse plaanile, tuleb neil edaspidi karta oma tellimuste pärast ning nende asemele leitakse teine teenusepakkuja. Paraku sõideti vallavalitsusest rahaliselt sõltuvate volikogu liikmete häälte jõul teerullina üle vallarahva soovist mitte rikkuda Verevi järve supelranda.

Vaata, keda valid!

Isamaa Verevi kaldapealse täis ehitamist ei luba ning võimule saades pöörab inimeste tahtega vastuollu mineva planeeringu tagasi. Hoidmaks aga ära olukordi, kus tekib kahtlus volikogu liikme sõltumatuse üle tuleb juurutada hea valitsemistava, kus pannakse paika, millistel tingimustel saab osaleda vallavolikogu töös ning välistab istumise kahel toolil korraga. 

Avalikustada tuleb ka volikogu liikmete tehingud vallavalitsusega. Valijale peab jääma võimalus mitte anda oma häält inimesele, kes võib olla vallavalitsusega sõltuvussuhtes.

Sina oled see, kes lõpuks otsustab, kas asjad muutuvad paremuse poole

Selleks, et Elva vald areneks ja muutuks elukeskkonnana järjest paremaks, saad sa teha kolme asja:
1) osale kohalike volikogude valimisel 17. oktoobril (või e- või eelhääletusel) ja hääleta Isamaa Elva kandidaadi poolt
2) jaga oma arvamust Isamaa Elva meeskonnaga
3) kui oled eriti aktiivne ja tahad Elva valla arengusse isiklikult panustada, siis liitu Isamaa Elva valimismeeskonnaga

 Arvamusloo autor on Mati Miil,
kohalik ettevõtja ja
Elva vallavolikogu opositsiooniliige,
kes kandideerib kohalikel valimistel
Isamaa nimekirjas.