Kristina Ermel: et Elva valda tuleks uusi elanikke ning et maksutulu laekuks valda, tuleb juurde luua lasteaiakohti

Ulila piirkonna kogukonna eestvedaja ning kolme lapse ema Kristina Ermel (Isamaa) ütleb, et Elva vallas tuleb hakata tõsiselt tegelema puuduvate lasteaiakohtade lahendamise probleemiga:
„Senine vallavalitsus on kahjuks selle teema unarusse jätnud ning tulemus on see, et nii mõnigi Elva valla piirkond on kujunemas nö magalaks – tööl käiakse Tartus, lapsed viiakse sinna lasteaeda ja kooli ning maksud lähevad ka Tartusse.“

Praegu on inimestel üldiselt soov kolida maale, aga kuidas teha nii, et nad tuleksid just Elva valda?

Inimeste soovid ja vajadused on muutunud võrreldes sellega, mis need kunagi olid. Me oleme mobiilsed ja sõltumatud, võime minna, kuhu tahame.
Samas baasvajadused on jäänud samaks – soovime mugavust ja head elukeskkonda. Et korteris oleks keskküte ja et töökoht ja pood oleksid kodu lähedal, et kogu vaba aeg ei läheks ühest kohast teise sõitmise peale. Et lasteaed ja kool oleksid üle tee, et lapsel oleks turvaline koolis käia ja et lastel oleks ka koolivälisel ajal tegevust.
Umbes selliste kriteeriumite järgi otsitakse endale elukohta ja sealjuures on eriti oluline kodukoha valikul kõik lastega seonduv. Kui ikka lasteaeda lähikonnas pole või kui lasteaeda ei saa kohta, siis leitakse elamiseks mõni teine paik.

Üha tihedamini on kohalike noorte peredega jutuks tulnud, et hea oleks, kui siin taasavataks lasteaed või siis loodaks lastehoid. Ja tõesti  –  meie piirkonnas on kasvamas palju imearmsaid põnne, keda vanemad iga päev Tartu vahet sõidutavad, sest nad käivad Tartus lasteaias. Samas elanike arv vallas ei kasva.

Miks see nii on?

Elva valla probleem on, et siia tullakse küll elama, kuid ei registreerita end valla elanikuks. Põhjus on selles, et inimesed käivad Tartus tööl ning selleks, et saada Tartusse ka lasteaiakoht, on vaja vanema sissekirjutust linna. Nii lähevad ka siinsete inimeste maksutulud hoopis Tartusse. Kaalukeeleks on aga just lasteaiakohad!

Meie vald võib teha kampaaniat, et registreeri end valla elanikuks ja võid võita 500 eurot, kuid ega see väga ei motiveeri. Kindlasti oleks lasteaiakoht mõjuvam motivaator. See on üks neist võimalustest siduda inimesed päriselt oma kodukoha ja kogukonnaga.

Kuidas seda olukorda muuta saaks? Praegu käib ju Ulilast Puhja lasteaeda buss ja võib lapse saata bussiga lasteaeda…

Puhjas asub suurepärane lasteaed ja sinna paljud meie piirkonna lapsed käivadki. Vallabuss on väga suureks abiks, kuid mitte kõigile. Bussiajad ei sobi lapsevanematele ja päris väikesi lapsi bussi ei võetagi.
Kuna meie inimesed liiguvad valdavalt Tartu suunas, siis asub Puhja lasteaed ka logistilises mõttes väga ebamugavas kohas, sest see tekitab vanematele palju lisasõitmist ning seega aja- ja rahakulu.

Lahenduseks oleks nii meie piirkonda lastehoiu või Puhja lasteaia filiaali loomine, kuid ka üle terve valla lasteaiakohtade loomine. Meil on lasteaiakohtadest puudus, rühmad on ülekomplekteeritud.  Kahjuks pole senine vallavalitsus lasteaiateemadega eriti tegelenud, kuid oleks vaja hakata tegema jõupingutusi selle nimel, et meie valla elanike arv kasvama panna. Sellepärast on ka meie erakonna suurim valimislubadus seotud just laste ja lasteaiateemadega – alustame lasteaia kohatasu kaotamisega!

Sina oled see, kes lõpuks otsustab, kas asjad muutuvad paremuse poole

Selleks, et Elva vald areneks ja muutuks elukeskkonnana järjest paremaks, saad sa teha kolme asja:
1) osale kohalike volikogude valimisel 17. oktoobril (või e- või eelhääletusel) ja hääleta Isamaa Elva kandidaadi poolt
2) jaga oma arvamust Isamaa Elva meeskonnaga
3) kui oled eriti aktiivne ja tahad Elva valla arengusse isiklikult panustada, siis liitu Isamaa Elva valimismeeskonnaga

Kristina Ermel on üles kasvanud Ulilas ning peab end seega Elva valla põliselanikuks. Ta mäletab Ulila omaaegseid hiilgeaegu, kus siin oli kõik elamiseks vajalik olemas: keskküttega kortermajad, töökohad, pood, söökla, perearst (sh lastearst, hambaarst), lasteaed, põhikool, jõgi, rand, supluskoht, aiamaalapid ja põlluharimisvõimalused, raamatukogu, klubi kokkusaamisteks ja lummava iluga suveaed.
Asi muutus 1990ndatel – tootmistsehhid lõpetasid töö, keskküte lülitati välja, töökohad kadusid. Inimesed hakkasid mujale tööle käima. Lasteaed kolis põhikooli ruumidesse, kuid 2003.a. otsustati, et Ulila lasteaiarühm on otstarbekas sulgeda ning laste Puhja lasteaeda saamiseks organiseeriti valla poolt buss.

Kristina nimetab oma kõige südamelähedaseks tegevuseks Ulila kandis tegutseva MTÜ Sooveere vedamist ja toimetamist Ulila Keskuses, mis on kogukonna- ja noortekeskus, mille ülesandeks on piirkonna elanikele mõeldud erinevate aktiivsete tegevuste pakkumine (nt väikelaste ring, väljasõidud, sportlikud pereüritused, noorsootöö jne). Tegutsetakse vallast eraldatavast tegevustoetusest ning ka projektrahastuste toel.