Vahur Jaakma 3 mõtet Elva vallast

! Kohalikud teed 

Korraliku ja tolmuvaba tee olemasolu on maainimesele üks olulisemaid asju üldse. Kui tee pole auklik ega tolma ning on esteetiliselt kena, on inimesed selle eest väga tänulikud. Ja muidugi kergliiklusteed ning ka küsimine, kuhu inimesed neid sooviksid. Näiteks Konguta vallas investeeriti varem igal aastal 50 000-70 000 eurot kohalikesse teedesse, kuid nüüd teede investeeringukavas 2 aastal Konguta piirkonnas nullsumma ja 4 aasta peale kokku vaid 80 000 eurot. Konguta kandi teed pole sugugi nii korras, et investeerida poleks enam vaja. 

! Linnarahvas ja maarahvas 

Valdade ühinemisest on möödas 3,5 aastat, kuid ühinemisjärgse oma valla tunnet pole inimestesse tekkinud. Tekkinud on Elva linnarahvas ja Elva vallarahvas. Murelikuks teeb tänaste vallajuhtide suhtumine „teerulliga üle“. Seda nii Verevi rannaala detailplaneeringuga seoses kui ka mujal. Ulila rahvakoosolekul endise koolihoone kolmekorruselise osa lammutamise arutelul ütles toonane abivallavanem Heiki Hansen, et kui hoone kahekorruseline osa saab rekonstrueeritud, siis rohkem huvisid vallal Ulilas pole. Selline ei ole vallajuhile kohane suhtumine. 

! Puhja piirkonna investeerimisootus:  

Reku jõesadam, Ulila tehnopark ja elamuarendus 

Reku sildumisala on suviti ülimalt populaarne, kuna tegu on sisuliselt ainsa peatuspaigaga Emajõel ülemjooksu ja Tartu vahel. Rekul puudub aga sadamataristu. Ulila tehnoloogiapargi arendus 6,6 hektaril ja sinna lähedusse elamuarenduse loomine koos aleviku taasviimisega kaugküttele on samuti suured arengutõukurid kogu vallale ja eelkõige muidugi kohalikele inimestele.