Juhtkiri 6.05.2021: Elva vald vajab vaba kogukonnalehte

elvamaa.ee toimetus

Õitsev ja särav kevad sütitab õitsele mõtted, ideed ja unistused, mida teha meie valla ilusama elukeskkonna nimel ja mida mitte. Kahjuks on lõppenud talve ja alanud kevadet varjutanud vaidlus massiivse ehitise sobivuse üle Verevi randa. Liialdamata võib öelda, et ühel poolel seisab kogukond, teisel aga tänane Reformierakonna juhitav koalitsioon.

Kohalik omavalitsus tähendab inimeste õigust kohalike asjade otsustamisel kaasa rääkida. Ükski poliitiline jõud ei ole saanud valimistel mandaati Verevi hoonestusmahu 5-kordseks suurendamiseks. Kui vallavalitsusel tekkis selline plaan, tulnuks olukord lahendada elanike küsitlusega, teha sellest eelolevate valimiste peateema või loobuda planeeringust. Siiski kinnitati rahva vastuseisu tekitanud planeering häältega 14:13.

Täna puudub Elva vallas ajakirjandusväljaanne, mis võimaldaks nii paberlehe kui ka portaali vormis tasakaalustatud teavet ja mõttevahetusi. Valla leht ei paku ajakirjanduslikke debatte. Elva Uudised ja Elva Elu tegutsevad üksnes internetis. Tartu Postimehes ei pääse siinsed igapäevaküsimused esile.

Elva valla ca 14500 inimest vajavad kõigile kättesaadavat võimalust ajakirjanduslikuks aruteluks valla asjade üle. Ajaleht elvamaa.ee esindab oma toime- tuse vaatenurka kohaliku elu küsimustele ega pretendeeri Elva valla kogukonnalehe rollile.

Teeme Elva vallale ettepaneku avada kogukonnaportaal veebiaadressil elvavald.ee ja asutada samanimelise perioodiline trükiväljaanne. Ajalehe väljaarendamise peaks võtma enda kohustuseks vald ning andma selle haldamise hiljem üle valla kõigi piirkondade esindajate kaasamisel loodavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kogukonnaleht ei peaks seisma vallavõimu teenistuses, vaid selle sisu peaksid kujundama kodanikud – sõltumata sellest, kas nende arvamused käivad täna, homme või ülehomme võimul olijate poolt või vastu.


Domeeninime elvavald.ee lugu

Domeen elvavald.ee on registreeritud 2017. aasta alguses, et anda see hiljem üle Elva vallale, mille loomist toona alles kavandati. Tänaseks möödunud nelja aasta jooksul ei ole vald domeeninime endale soovinud. Kui veebileht asus aga avaldama Verevi järve planeeringu või tänase vallavalitsuse suhtes kriitilist infot ja arvamusi, tärkas ka vallavalitsuse huvi domeeninime omandamise järele.

Viisaka küsimise asemel vaidlustas vallavalitsus domeeni vahekohtus. Selline samm on järjekordseks näiteks, et meie vallavõim kardab inimestega suhelda, eelistades jõuvõtteid. Domeeni 4 aastat tagasi registreerinud vallavolikogu liige Vahur Jaakma andis koheselt nõusoleku domeeni loovutamiseks Elva vallale, kui vallavalitsuse vastav soov vaidluskomisjoni kaudu laekus.