Jaeger: Isamaa vabastab Elva valla pered lasteaia kohatasust

Isamaa üks põhilubadusi Elva vallas eelolevatel kohalikel valimistel on lasteaia kohatasude kaotamine alates aastast 2022. Ettepanekut tutvustab vallavanema kandidaat Juhani Jaeger.

Eesti haridussüsteem on üldiselt korraldatud nii, et hariduse omandaja selle eest ise otse ei maksa. Alg- ja põhikoole, gümnaasiume, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole peetakse üleval riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarve abil. Erandiks on tänases haridussüsteemis lasteaiad, kus visalt rakendatakse kohatasusid.

Süsteem, kus haridus on üldiselt tasuta, kuid eelkooliealiste laste jaoks tasuline, on tervikuna ebaõiglane ja tasakaalust väljas. Kõlab lausa absurdselt, et lasteaias käimise eest tuleb maksta, aga ülikoolis saab perspektiivikal erialal tasuta omandada hariduse, mis peale ülikooli lõpetamist hakkab sisse tooma soliidset töötasu. Ainuüksi sel põhjusel peaks lasteaia kohatasud kaotama riigi tasandil viivitamatult ja kõigile.

Lastega perede toetamine aitab kaasa Eesti rahvuse kestmisele

Eesti riigi kõige tõsisem probleem on eestlaste arvukuse vähenemine. Ainus, mis päästab meie rahvust ajaloo hämarusse kadumast on lapsed. Arvestades tänast demograafilist olukorda peaks nii riik kui ka kohalik omavalitsus tegema kõik selleks, et toetada lastega peresid. Isamaa on seadnud rahvastikukriisi lahendamise oma prioriteediks juba palju aega tagasi. Eestis kehtib vanemapalk ja kolmanda lapse toetus.

Lasteaedade ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse korraldada ja majandada. Kuni riik ei ole ühtselt korraldanud lasteaedade antava hariduse rahastamist ja lasteaedade kohatasu kaotamist, tuleb küsimusega tegeleda igal vallal ja linnal omal käel.

Kõik Elva valla pered vabastatakse lasteaia kohatasust alates 1. jaanuarist 2022.

Elva vald on täna rahaliselt piisavalt tugev, et vabastada kõik meie valla pered lasteaia kohatasust. Isamaa lubab kohatasude kaotamist alates 1. jaanuarist 2022. 

Pere taskust viib lasteaia kohatasu igas kuus 30-45 € lapse kohta. Lasteaia kohatasu maksab pere aastaringselt ehk 12 kuud aastas. Lasteaiakoha säilimiseks tuleb maksta ka siis, kui laps näiteks haigestumise tõttu lasteaias ei käinudki. Aastas maksab pere ühe lapse lasteaia käimise eest kuni 540 €, kui peres on lasteaias käivaid lapsi kaks, siis 1080 €. See on märkimisväärne summa, mille pere saaks kulutada näiteks lapse huviringidele või trennidele. Rääkimata sellest, kui oluline on tasuta lasteaiakoht peredele, kellele see on siiani käinud majanduslikult üle jõu…

Elva valla eelarvesse on käesoleval aastal planeeritud lasteaia kohatasusid 321 085 €. Valla aastaeelarvest (ca 23 miljonit €) moodustab see vaid 1,4%. See on väike summa valla eelarvele, kuid väga oluline rahakoti täiendus väikelastega perede.

Kokkuvõttes on lasteaia kohatasude kaotamine suur samm Elva valla muutmisel ligitõmbavaks elukeskkonnaks noortele peredele. Kasvav ja tegus elanikkond viib elu edasi kogu inimühiskonnas, Eesti riigis ja meie väikeses Elva vallas.

Sina oled see, kes lõpuks otsustab

Selleks, et Elva vald areneks ja muutuks elukeskkonnana järjest paremaks, saad sa teha kolme asja:
1) osale kohalike volikogude valimisel 17. oktoobril (või e- või eelhääletusel) ja hääleta Isamaa Elva kandidaadi poolt
2) jaga oma arvamust Isamaa Elva meeskonnaga
3) kui oled eriti aktiivne ja tahad Elva valla arengusse isiklikult panustada, siis liitu Isamaa Elva valimismeeskonnaga