Fred Koppel: Teerullipoliitika digiajastul enam ei tööta

22. augusti volikogu istungil pidi Reformierakonna ja valimisliidu Sinu Elva vald juhitav koalitsioon hääletusel peale jäämiseks otsima istungilt puuduvate (kaugosalusega) volikogu liikmete hääli telefoni teel.

“Laine, oled sa seal, anna endast märku, Mati, me ei näe sind. Tee midagi, et teaksime, et kuuled meid! Kas sa saad hääletada”… – see naljapilt, mis võrdleb veebikoosolekuid vaimude välja ajamisega, on viimastel aastatel netiavarustes päris levinud. Paraku tuleb ette sarnaseid tehnilisi viperusi ka olulisi otsuseid vajavaid (veebi)koosolekutel. Nõnda läks ka 22. augusti Elva vallavolikogu koosolekul.

Elva valla “Arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026” esimese lugemise lõpphääletusel jagunesid poolt- ja vastuhääled elektroonilises protokollis 13:13. Selline tulemus tähendas, et eelnõu jääb vastuvõtmata. Valitsev koalitsioon võinuks seda mõista üldise vastumeelsusena ambitsioonitu eelarvestrateegia ja lodeva majandamise suunal. Volikogu liikmed ja volikogu komisjonide liikmed on seda eelnevatel nädalal vallavalitsusele korduvalt ette heitnud. Kriitika tunnistamise ja ühisosa otsimise asemel asus vallavalitsus otsima puudujäävat häält telefoni teel justnimelt eelkirjeldatud vaimude väljaajamise sarnasel moel. Pärast ligi tunniajast segadust, saanud telefoni teel lisahääle koalitsiooni kasuks, võttis volikogu esimees vastu otsuse, et sellest piisab ja volikogu otsus on vastu võetud. Ehkki istungi digitaalne protokoll näitas midagi muud.

Protestiks sellise asjaajamise vastu lahkus enamus saalis viibinud volikogu liikmeid istungilt. Põhjendame oma teguviisi sellega, et häälte tagantjärele ühekaupa otsimine pole pikaajalise strateegia vastu võtmiseks korrektne ei juriidiliselt ega sisuliselt.

Volikogu esimees otsustas istungit jätkata, kuna saalis viibis 8 volinikku ning veebi kaudu osalesid veel mõned. Lisaks arvati istungi jätkamiseks vajaliku kvoorumi hulka ka mõned volikogu liikmed, kes küll istungilt protestiks lahkusid, kuid olid jätnud välja logimata elektroonilisest volikogu keskkonnast (Volis). Juriidiliselt ja ka sisuliselt on väga küsitav, kas on ikka korrektne lugeda koosolekul osalejaks inimesi, kes on faktiliselt lahkunud. 

Ehkki mõned kohale jäänud volikogu liikmed ütlesid, et hääli pole, otsustasid teised, et istungi jätkamiseks sellest piisab. Nõnda viidi volikogu istung lõpuni olukorras, kus koosseisu häälteenamust enam ühelegi päevakorrapunktile ei saadud.

Kas kvooruminõue oli juriidilises mõttes täidetud (miinimum 15 volinikku) või mitte, polegi kokkuvõttes oluline. Oluline on see, et oleme jõudnud paratamatult ajastusse, kus peame kaugtöövormi arvestama, ning selle lastehaigused läbi põdema. Elva vallavolikogu 22. augusti istung näitas hoopis, et selles uues reaalsuses ei toimi vanakooli napi häälteenamusega nn teerullipoliitika. See ei ole ei siiras, ega veenev ning on juriidiliselt väga küsitav!

Probleem ei ole mu arvates digimaailmas, või selle lastehaigustes. Need praagid tuleb paratamatult läbi põdeda. Vallavalitsus peaks algusest peale hoopis püüdlema rohkem volikogu enamuse heakskiidule, tõmmates koomale kulusid, et säiliks elementaarne investeerimisvõimekus. Panustada “vaimude” ehk passiivsete osalejate abil saavutatud ülinapile häälteenamusele, et kiita heaks kehv – ilma ujulata – arenguplaan, on nii eelmise sajandi teerullipoliitika.

Fred Koppel, Elva vallavolikugo Isamaa fraktsiooni esimees