Fred Koppel: Sporti ja kultuuri investeerimisel olgu põhimõtteks “Inimesed eelkõige!”

Kui tavaliselt räägitakse valla spordi- ja kultuurielu kitsaskohtadest enamjaolt läbi vajaduse investeerida ehitistesse ja rajatistesse, siis ettevõtja ja Isamaa kandidaat Fred Koppel arvab, et  “betoon” ei ole kõige olulisem.
Olulisem ressurss on ettevõtlikud inimesed, keda tuleb hoida ja väärtustada ning nende tegemistesse investeerida. Elva valla tunnusüritused sünnivad ennekõike just erasektorist ja sinna panustamine on kultuuri- ja spordielu edendamisel kõige tulusam.  

Elva Kohvikutepäev, suvelavastus „Kuningal on külm“, Tartu Maraton, Hip Hop Festival, Elva Südaööjooks, Rally Estonia, Sisevete festival, Ulila Rock, Verevi rannapidu, Elva Rattamaraton – need on vaid esmaselt meenuvad kultuuri- ja spordisündmused mööduvast aastast. Kõikide eeltoodud sündmuste puhul on üheks nimetajaks see, et need on erasektori (sh mittetulundussektor) poolt korraldatud.

Tellime üritused kohalikelt seltsidelt?
Jah, muidugi teevad head tööd ka kohaliku omavalitsuse allasutused SA Elva Kultuur ja Sport näol. Nende korraldatud sündmused on tänuväärt ettevõtmised, vajalikud, mõeldud paljudele vanusgruppidele ja osalt ka järjepidevuse hoidjad. Aitäh kõigile kultuuri- ja spordiinimestele!
Tahan aga jõuda sinna, et kõige enam külastatavad ja laiemalt tuntud Elva üritused on hästi korraldatud erasektori poolt, nende oma ala fanattide poolt ja nii see peabki olema ja võiks tulevikus seniselt kordades suuremalt olla.

Meie vallal on vaba aja, kultuuri ja spordikulude eelarvereal olnud aasta-aastalt kogukuluks ca 2,2 miljonit eurot aastas. Väga suur osa sellest on vajaliku taristu ülalpidamine, sh raamatukogud, kultuurimajad, spordirajatised. Samuti toetab vald tublisti nimetatud spordi- ja kultuurisündmusi, igal aastal projektitoetuste näol ligi 82 000 euro eest.
Aga mis oleks kui läheks sammu edasi, kui kolmanda sektori toetused ei oleks üksnes 4% kogu eelarvereast, vaid koguni 10%? Vähemalt kahekordistaks erainitsiatiivile tuginevad kultuuri- ja sporditoetused? Miks mitte tellida enamus kultuuri- ja spordisündmusi kohalikelt seltsidelt ja klubidelt ning jätaks valla sihtasutustele vähem teha?

Vähem sihtasutusi, rohkem elvalasi
Meil on olemas palju kohalikke sportlasi alates parimatest odaviskajatest kuni discgolfariteni, rääkimata rattasõidust, kergejõustikust, laskmisest. Lisaks kohalikele endistele sportlastele, kes on muutunud spordijuhtideks (Marek Pihlak, Margus Pirksaar, Priit Viks, Caspar Austa), on meil hulganisti spordikuulsusi, kõik siin Elvas olemas. Kohalike spordisündmuste korraldamiseks saab eelarvest ikka proportsioonist enam SA Elva Kultuur ja Sport, mis sisuliselt on valla allasutus.

Meil on väga arvestatav ja tegus Muuseumisõprade Klubi ja vanade fotode kogukond sotsiaalmeedias, kes pärandi jäädvustamisel on teinud tänuväärset tööd. Samal ajal müüb vallavalitsus Elva vanimat hoonet. Ka ajaloopärandit saaks mõlemat pidi paremini toetada.

Ka kunagine Elva tunnusüritus Straussi Kuningriik oli suures osas eraettevõtte tehtud. Lisaks sellele, et lauluväljak leidis kasutust, on see nostalgiliste elvalaste meeltes tänaseni.

Elva kool on andnud palju ajakirjanikke – Heidy Purga, Taivo Paju, Sigrid Kõiv, Priit Simson, Mart Raudsaar. Kohalikke debatte modereerib aga ajakirjanik Tartust.
Näitlemisega on sootuks hästi, Elvas on oma teater ja teatrimaja. Seda luksust pole paljudel, kuid ometi peab see lootma pigem vähesele valla toele – valla kultuurikalendrist leiame sagedasti pigem külalisteatrite etendused.

Elva vald võiks olla suunanäitaja erasektori poort korraldatud ürituste toetamisel

Osalt on see paratamatus, et erasektor korraldab kultuuri- ja spordisündmusi märksa efektiivsema kuluga ja parema tulemusega kui kohalik omavalitsus. Elva pole siin ka miski erand, mis oma struktuure üleval peab, aga võiks ehk olla?
Ärme suurenda valla sihtasutuste spordi- ja kultuurisündmuste eelarveid, laseme tulevikus rohkem teha erasektoril ja toetame just neid sündmuseid märksa enam. Rahastajal oleks võimalus luua ka mõõdikud ja tingimused näiteks teavitustöö osas või publiku-osalejate prognoosides.

Selmet kirjutada eealrvestrateegiaid sahtlisse, mis hõlmavad hulle ideid ja veel suuremaid teostamatuid investeeringuid üha kaugemas tulevikus, võime ka kohe suunata kultuuri- ja spordiürituste eelarved suuremal jaol kohalikele talentidele.

Annaks ehk spordi- ja kultuurielu eelarve rohkem entusiastide korraldada ja KOVi jätaks pigem kinnisvarahalduri rolli? Ehk saaks juba tuleval aastal juurde mõne rahvusvahelise tiitlivõistluse, suure suvelavastuse või isegi kontsertetenduse lauluväljakul ja seda ilma lisakuluta.

Sina oled see, kes lõpuks otsustab!

Kui oled päri, et Elva vald võiks saada “suuremaks” läbi selle, et toetataks just erasektori poolt korraldatud üritusi ja ettevõtmisi ehk investeerides rohkem inimestesse kui “betooni”, vali 17. oktoobri hääletamisel Fred Koppel.

NB!

Valimisnädal algab juba esmaspäeval, 11. oktoobril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril. Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

Kes on Fred Koppel?
Fred Koppel on Elvast pärit ettevõtja, lapsevanem ja Isamaa kandidaat kohalikel valimistel.
Fred on varasemalt olnud aktiivne volinik ja volikogu aseesimees. Ta on olnud ka kodanikuühenduse Elva Elama aktiivne liige, millega on viimase kaheksa aasta jooksul tehtud palju Elva elukeskkonna paremaks muutmiseks, alates raudteejaama purskkaevu loomisest kuni lumekoristuseni Elva Kesk tänava jalgrattateelt, mida vallavalitsus ei nõustunud hooldama.