Aivar Kokk: Oluline on väärtustada laste kasvatamist ning tõsta eakate toimetulekut ja heaolu

Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees (Isamaa)

Olin riigikogus kogumispensioni reformi seaduse menetleja ja augustis osalesin riigikogu rahanduskomisjoni esimehena riigikohtu üldkolleegiumi avalikul istungil, kus arutati president Kersti Kaljulaidi vastuväiteid Isamaa algatatud pensionireformile. Mu sõnum oli lihtne: pensionifondi kogutud raha kuulub inimestele endile ning nad väärivad õigust selle üle ise otsustada.

Paindlikkust ja valikuvabadust on pensionireformi kontekstis palju rõhutatud. Vähem tähelepanu on pälvinud asjaolu, et paremaks ja inimesekesksemaks muutuvad ka pensionieelikute ja vanemapensioni saajate võimalused.

Näiteks muutus märkimisväärselt pensionide maksustamine. Varem tuli pensionilt maksta tulumaksu 20%. Alates sellest aastast ei ole eluaegne kogumispension üldse maksustatud ning raha ühekordsel väljavõtmisel tuleb maksta tulumaksu vaid 10%. Kui äsja pensioniikka jõudnud inimene valib pika pensioniplaani (eluaegse pensioni või oodatava elueaga tähtajalise pensioni), siis väljavõetavalt rahalt tulumaksu tasuda ei tule. Lisaks on alates uuest aastast võimalik vanaduspensionile minna juba kuni viis aastat enne pensioniiga.

Selle aasta 1. aprillist suurendasime vanemapensioni (pensionilisa laste eest) 1,0 aastahindelt 1,5 aastahindeni ja riikliku I samba pensioni baasosa täiendavalt 16 eurot. Pensionide baasosa tõus puudutas ligi 320 000 inimest. 2019. aastal sai vanemapensioni ligikaudu 203 300 pensionäri 428 600 lapse eest (vanemapensioni saajal on keskmiselt 2,11 last). Samuti suurenes rahvapensioni määr 30 euro võrra ja see puudutab mõnevõrra enam kui 3000 inimest.

Isamaa täidab oma lubadused

Kogumispensioni muutumine vabatahtlikuks on selle kümnendi suurim reform. Isiklik vastutus koos eraomandi puutumatuse ja vaba eneseteostusega loovad paremapoolse majanduspoliitika põhialuse. Kui teha tagasivaade Isamaa erakonna valimislubadustesse kolmel viimasel riigikogu perioodil, siis selgub, et lubaduste täitmine on olnud reegel. Viimase kümnendi Isamaa erakonna eduloo osaks on kodu aluse maa vabastamine maamaksust (2012), vanemapension (2013), tasuta kõrgharidus (2013), maksuvaba miinimumi tõstmine 500 eurole (2017), üksi elava pensionäri toetus (2017) ja nüüd siis kogumispensioni reform ja pensionite baasosa tõstmine (2021). Mul on saavutatu üle hea meel. Need on saavutused Eesti inimeste heaks.