Verevi kroonika: Lugu sellest, kuidas ilus unistus ujulast moondus rannatäieks betooniks

Kas keegi vallaelanikest või külalistest kujutaks Elvat ette ilma Verevi järvele avaneva vaateta? Praeguste vallaajuhtide valitsuskepi all liiguvad asjalood kahjuks just sinnapoole.

Elvamaa.ee toob samm-sammult välja Verevi ranna-ala detailplaneeringu loo ehk saaga sellest, kuidas lubati küll ujulat, kuid välja tuleb betooni täis liivarand ning Elva ilmajätmine tema ajalooliselt kõige suuremast tõmbenumbrist – Verevi rannast. Kusjuures see asjatoimetus sünnib vastu elanike tahtmist.

2017  

Kohalikud valimised 2017

Väljavõtted tänaste võimulolijate valimislubadustest:  
Keskerakond: ehitame valmis ujula/spordihoone, sobivaks ka puuetega inimestele. 
Reformierakond: tugevas Elva vallas on Elvas ujulaga spordikeskus. 
Sotsid: ehitame Elvasse ujula ja spordihoone. 

Valdade ühinemine 2017

Elva valla Ühinemislepingus on sees lubadus ehitada Elvasse ujula. Selleks oli plaanis kulutada Elva valla ühinemistoetus. 

2017
Märts 2018 

Hind ületab ootused

Vallavalitsus on tellinud kalkulatsiooni ujula-spordihoone ehituseks ning hind niidab nad jalust maha. Hoone ehitushinnaks nimetatakse 11,8 miljonit eurot. Vallavalitsus oli 2016. aastal koostatud eelarvestrateegias arvestanud, et ujula-spordihoone läheb maksma 3,2 mln eurot. Vallavanem Toomas Järveoja tunnistab, et uus ehitushind käib Elva vallale selgelt üle jõu ja  projekti maht  tuleb viia võimalustele vastavaks.  

Elva Vallavolikogu otsusega algatatakse Verevi järve rannaala detailplaneering.  

18.06.2018 
9.-22.05.2019 

Hoopis Verevi äärde

Detailplaneeringu eskiisi tutvustamine avalikul väljapanekul. Selgub, et vallavalitsus tahab ujula ehitada plaanitust palju väiksemana ning hoopiski Verevi ranna-alale. Plaanitav hoone hõivaks suurema osa niigi kitsukesest Tartu maantee äärsest rannaribast.  

Avalik arutelu I

Toimub detailplaneeringu avalik arutelu. Verevi randa ujula ehitamise suhtes kõlab mitmeid kriitilisi arvamusi. Ideele on vastu ka Elva piirkonnakogu. 

19.02.2020 
24.08.2020 

Elva Vallavolikogu otsusega võetakse vastu Verevi järve rannaala detailplaneering. Planeering võimaldab massiivse ujula-rannahoone ehitamist Verevi randa. 

Avalik arutelu II

Toimub detailplaneeringu avalik arutelu 

5.11.2020 
22.02.2021 

Rahandusministeeriumi ettepanek

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet kiidab heaks Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu, kuid teeb kohalikule omavalitsusele ettepaneku veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal. 

Rahvas tõstab häält

Facebooki grupis ELVA toimub küsitlus (avaldaja Toomas Laatsit), millele vastanutest 98 protsenti soovib ujula rajamist rannahoonest eraldi ehk on vastu detailplaneeringus kavandatud ujula-rannahoonele. 
Facebooki pildiraamiga #elvaujula (avaldaja Juhani Jaeger) saab avaldada toetust ujula ehitamiseks spordihoone juurde 
Virtuaalsel meeleavaldust Verevi ranna kaitseks ja detailplaneeringu vastu osaleb 315 inimest. 
„Praegu Verevi randa planeeritav ujulaga rannahoone neelaks ebaproportsionaalselt suure osa Elva kõige kallimast loodusväärtusest,“ hoiatab kohalik ettevõtja Markko Abel. 
„Olen jätkuvalt veendunud, et kavandamisel ei ole mitte ujula, vaid miniatuurne sulistusvann, millest saab arvestatav kuluartikkel vallavalitsuse eelarves,“ kirjutab keskkonnaekspert Olavi Hiiemäe. 

Märts 2021 
29.03.2021 

Detailplaneering kinnitatakse

Elva Vallavolikogu kinnitab vaid ühehäälelise enamusega Verevi järve rannaala detailplaneeringu, mis lubab kaldapealse suuremalt jaolt täis ehitada ning jätab alles vaid kitsukese 17-meetrise liivariba. Volikogu liikmetele ei avaldata, et rahandusministeerium soovitas veelkord kaaluda, kas Verevi järve äärde ikka sobib ehitada plaanitud hoonet.  

Õigustused

Vallajuhid asuvad õigustama napilt läbisurutud otsust ehitada Verevi kaldapealne täis.  
Abivallavanem Marika Saar: „Verevi rannaala detailplaneeringu üks eesmärke lisaks ehitusala laiendamisele oli ja on erainvestori kaasamine.  Selle asemel, et ujula mõtted lükata kaugele tulevikku, asus vallavalitsus leidma lahendusi, et kaasata ujula ehitamiseks erasektori investeeringuid. Kui üldse rääkida avaliku sektori ja erasektori koostööst investeerimisel (PPP-public-prive-partnership), siis on ujula/veekeskus/saunakeskus/SPA just seesugune projekt, mis võiks erainvestoritele huvi pakkuda.“ Kes on salapärane investor, kellest Saar räägib, pole teada.  
Abivallavanem Kertu Vuks: „Verevi rannaala detailplaneeringuga anname võimaluse rajada rannahoone koos toetavate funktsioonidega – näiteks ujula, kohvikuala, erinevad teenused, miks mitte ka võimalused kaugtöö tegemiseks, mis ka üksteist täiendaksid.“ Algsest ujulaideest on saamas lihtsalt üks järveäärne betoonkuubik, kus pakutakse erinevaid teenuseid.  

Märtsi lõpp – aprill 2021 
7. aprill 

Valimisliidud vastavad

Valimisliitude Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik fraktsioonid esitavad Elva vallavolikogule otsuse eelnõu Verevi järve rannaala detailplaneeringu tühistamiseks. Otsust kutsutakse toetama kõiki volikogu liikmeid sõltumata nende poliitilisest taustast. Detailplaneeringu tühistamise põhjusena toovad valimisliidud välja asjaolu, et Elva vald ei ole planeeringus taganud avaliku huvi ja väärtuste tasakaalustamist ning lõimimist, mida nõuab Planeerimisseaduse (PlanS) § 10 lg 1. Nimetatud asjaolule on planeeringu menetlemise käigus viidanud ka Rahandusministeerium, kuid volikogu istungil seda fakti volikogu liikmetele ei avaldatud. 

Keskkonnaprobleemid taas esiplaanil

Toomas Laatsit toob artiklis „Verevi järv pole reostuse eest kaitstud” esile Elva reoveejaamast Verevi järvele lähtuda võiva ohu. Tähelepanu väärib asjaolu, et vald keskendub oma tegevuses üksnes kaheldava väärtusega planeeringule, kuid on jätnud tähelepanuta järve kui terviku, sealhulgas keskkonnaküsimused.   

25. aprill 
26. aprill 

Umbusaldus

Valimisliitude Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik fraktsioonid esitavad umbusaldusavalduse planeerimisvaldkonna eest vastutavale abivallavanem Kertu Vuksile. Umbusaldusavalduses on esitatud kolm Verevi planeeringuga seotud argumenti: 
olulise info varjamine 
kohaliku omavalitsuse aluspõhimõtete rikkumine 
kohaliku kogukonna vastuseisu mahavaikimine ja muu info valikuline (propagandistlik) kajastamine Elva valla lehes ja muudes infokanalites  
Vallavanem Heiki Hansen asub umbusaldajaid ründama, kuid argumenteeritud vastuväiteid etteheidetele ei esita. 

petitsioon.ee :  
Päästame Verevi ranna! 
Aita kaitsta Verevi järve ja anna allkiri petitsioonile!